Export fitnesz teszt

Mennyire eredményes a vállalkozás a hazai piacon? Mennyire tekinthető felkészültnek az exportra az eddigi teljesítménye alapján?

Kérjük, hogy a kérdésekre adott válaszait egy nullától ötig tartó skálán súlyozza! 0 = egyáltalán nem / nem jellemző; 5 = minden szempontból igen / maradéktalanul jellemző

012345
1. Mennyire mondható sikeresnek a vizsgált vállalkozás a hazai piacon?
2. Fontos-e a cég menedzsmentje számára, hogy a vállalkozás rendelkezzen a hazai piacra kidolgozott írásos stratégiával?
3. Mennyire követi a szervezeti és piaci változásokat a cég hazai piacra kidolgozott írásos stratégiája?
4. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy a cég jelenlegi termékskáláját/szolgáltatási portfolióját a nemzetközi piac elvárásainak megfelelően módosítani kell?
5. Minden pozícióra megtalálták-e a megfelelően képzett munkatársakat?
6. Előfordult-e már, hogy speciális feladatok elvégzésére külső szakembereket kértek fel?
7. Dolgoznak-e a cégnél olyan jól képzett és tapasztalt szakemberek, akik képesek lesznek sikeresen lebonyolítani az exportprojektet?
8. Beszélnek-e idegen nyelveket a marketinggel és értékesítéssel foglalkozó kollégák?
9. Valamennyi munkatársa tudja-e, hogy pontosan mire terjed ki a feladatköre, kitől kaphat, ill. kinek adhat utasításokat?
10. Meg tudja-e fogalmazni röviden, hogy mivel foglalkozik a cégük?
11. Elég figyelmet és erőforrást fordít-e a vállalkozás a hazai kommunikációra?
12. Rendelkeznek-e professzionális marketinganyagokkal?
13. Mennyire felel meg a nemzetközi elvárásoknak a vállalkozás online megjelenése?
14. Mennyire igaz az, hogy a cég az elsődleges és másodlagos piackutatás eredményeire alapozza az üzletpolitikáját?
15. Ismeri-e a stratégiában meghatározott célpiacokon a versenytársakat, a disztribúciós csatornákat és a potenciális partnereket?
16. Tudja-e, kik a megcélzott piacon a vállalkozás potenciális ügyfelei?
17. Stabilnak mondható-e a cég a hazai piacon?
18. Profitábilis-e a vállalkozás?
19. Elő tudja-e teremteni a vállalkozás az exportfejlesztéshez szükséges forrásokat?
20. Hitelképes-e cég az exportfinanszírozás tekintetében?
21. Mennyire vonzó a vállalkozás a kockázati tőkebefektetők vagy más üzleti partnerek számára?
22. Jellemzőek-e a szabványosított folyamatok a cég működésében?
23. A szervezést tekintve hatékony-e a cégnél a munkavégzés?
24. Naprakész-e a vállalkozás könyvelése?
25. Rendelkeznek-e vállalatirányítási és/vagy CRM rendszerrel az ügyfél/partnerkapcsolatok menedzselésére?
26. Folyamatosan elemzik-e és kezelik-e a cégre leselkedő kockázatokat?
27. Mennyire innovatívak a cég termékei/szolgáltatásai?
28. Mennyire innovatívak a cég munkatársai?
29. Képes-e a vállalkozás azonnal reagálni a nemzetközi versenyhelyzet által teremtett igényekre?
30. Rendelkeznek-e hazai és/vagy nemzetközi szabadalmakkal?
0-45 pont
46-105 pont
106-150 pont