Fogalomtár

Exportképesség

Az exportképesség a vállalkozás exportpiaci felkészültségét jellemzi. Egy cég exportképességét csak az adott belső és külső feltételek ismeretében vizsgálhatjuk. Egy vállalkozás akkor exportképes, ha a belső erőforrásaira támaszkodva, az adott piaci viszonyok mellett képes elérni a kitűzött exportcéljait.  

Menedzsment

Az a vezetői tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet működésének megtervezése, összehangolása vagy koordinálása céljából. A stratégiai menedzsment egy sajátos vezetési mód: jövőbe tekintő, jövőalkotó, integráló, együttműködő, motiváló és összhangteremtő tevékenység.

Stratégia

Döntési rendszer, amely egy adott időszakra vonatkoztatva meghatározza a szervezet különböző céljait, valamint a célok eléréséhez szükséges politikát és terveket. A stratégia jövőképet ad – többek között az alábbi kérdéseket is megválaszolja:

  •      mi a küldetésünk?
  •      milyen értékeket képviselünk?
  •      hová szeretnénk eljutni?
  •      melyek a céljaink?
  •      hogyan akarjuk a céljainkat elérni?
  •      hogyan kezelhetjük a kockázatokat?

Vállalatirányítási rendszer (VIR)

A vállalatirányítási rendszer egy megfelelő szoftver alkalmazásával a vállalat környezetére, belső működésére, ill. tranzakcióira vonatkozó információk folyamatos, koordinált beszerzését, azok feldolgozását és tárolását biztosítja. Sokféle program közül választhatunk, ezek közös jellemzője, hogy a vállalkozások alapfolyamataitól (gyártás, értékesítés, logisztika) kezdve egészen a számvitelig és ellenőrzésig nyújtanak támogatást a vállalat irányításához.

CRM-rendszer

Customer Relationship Management-rendszer (Ügyfélmenedzsment). Olyan szoftver vagy technikai megoldás, amellyel a cég partnereivel/ügyfeleivel kapcsolatos folyamatok rendszerbe foglalhatók és cégre szabhatók. Ma már online elérhető rendszerek is léteznek, amelyek saját szerveren is költséghatékonyan futtathatók.

Kockázat és veszély

A kockázat valamely ismert, a cégre nézve negatív hatású esemény (veszteség, káresemény, mulasztás) bekövetkezésének a lehetőségét jelenti. Az előre nem látható, nem ismert, kiszámíthatatlan, váratlanul bekövetkező, ám a cégre nézve ugyanúgy negatív hatású kedvezőtlen eseményeket (pl. természeti katasztrófa) veszélynek nevezzük.