Exportkészség teszt

Mennyire készült föl a cég egy adott célpiacon kitűzött konkrét exportcél elérésére? Hol tartanak most az exportprojekt megvalósításában?

Kérjük, hogy a kérdésekre adott válaszait egy nullától ötig tartó skálán súlyozza! 0 = egyáltalán nem / nem jellemző; 5 = minden szempontból igen / maradéktalanul jellemző

012345
1. Tisztában van-e azzal, hogy a vállalkozás mely erősségei támogathatják leginkább a kitűzött exportcélok elérését?
2. Felmérték-e már, hogy mely területeken kell fejlődnie a cégnek ahhoz, hogy sikeres exportőrré válhasson?
3. Átgondolták-e hogyan érhetik el az egyes területeken az eredményes exporthoz nélkülözhetetlen fejlettségi szintet?
4. Mennyire ismerik a kiválasztott exportpiacot? Végeztek-e piacfelmérést?
5. Ismerik-e azokat a külső tényezőket, amelyek segíthetik az exportprojekt megvalósítását?
6. Felmérték-e már, hogy melyek azok a külső kockázatok, amelyek akadályozhatják az exporttevékenységet?
7. Meghatározták-e a vállalkozás exportstratégiai céljait?
8. Rendelkezik-e a cég részletesen kidolgozott, írásos exportstratégiával?
9. Felkészültek-e arra, hogy az exporttevékenység alapjaiban változtathatja meg a hazai stratégiát?
10. Végiggondolták-e a teljes exportfolyamatot?
11. Megtervezték-e már, hogy melyek lesznek az exportfolyamat egymás után következő lépései?
12. Részletesen kidolgozták-e az egyes lépéseket, pl. rendeltek-e mindegyikhez költségvetést, felelősöket és határidőket?
13. Milyen fázisban tart az exportmarketing alapelemeinek kidolgozása?
14. Rendelkezik-e a cég a célpiacra és az adott projektre optimalizált, megfelelően kidolgozott, magas színvonalú, idegen nyelvű kommunikációs anyagokkal?
15. Mennyire felel meg a nemzetközi elvárásoknak a cég célpiacra és az adott projektre optimalizált, idegen nyelvű weboldala?

Tervezéshez még egy kérdés: