Fogalomtár

Munkalebontási szerkezet (Work Breakdown Structure, röviden WBS)

Tervezési eszköz, amely a projekt során elvégzendő tevékenységeket határozza meg. Egy teljes projekt általában összetett és átláthatatlan feladatot jelent, amit kisebb részfeladatokra lebontva könnyebben lehet elvégezni.

Projekt:

A projekt egy kitűzött cél elérésére irányuló, meghatározott időtartamhoz kötött cselekvéssorozat. Kezdetét és végét pontosan kijelöljük. A projekthez konkrét költségvetést kell hozzárendelnünk. A projekt egyedi, egyes lépései nem ismétlődnek. A többször végrehajtott, ismétlődő tevékenységek esetében vállalati folyamatról beszélünk.

Alprojekt:

Komplex projektek esetén a projektet le lehet bontani alprojektekre. Például ha az exportstratégiában több célpiacot határoztunk meg, az egyes célországokban tervezett piacra lépést kezelhetjük külön projektként is.

Összefoglaló feladat:

Olyan feladatok megnevezése, amely a projekt áttekintését segíti. Az összefoglaló feladat tovább bontható munkacsomagokra.

Munkacsomag:

A munkacsomagok az elvégzendő feladatokat részletezik. A munkacsomag felelőse az a személy, aki elvégzi az adott feladatot, vagy ellenőrzi annak végrehajtását.  

Gantt-diagram:

A projekt áttekinthetőségét segítő diagram, amely az egyes lépések elvégzéséhez szükséges időtartamot is ábrázolja. Előnye: egyértelműen mutatja a feladatok alá- és fölérendeltségét, valamint ütemezését.