Fogalomtár

Kontrolling (Controlling)

Vállalatirányítási tevékenység, amely kiterjed a célok meghatározására, a döntés-előkészítést segítő információk folyamatos gyűjtésére, és a különböző ellenőrzési funkciókra. A kontrolling szabályozó folyamata a tervek kidolgozására és megvalósítására, a valós eredmények rögzítésére és a tervekkel való összevetésére fókuszál. A kontroller lehet egyetlen személy, aki a döntéshozó tanácsadója, de a menedzsmentből többen is foglalkozhatnak ezzel a tevékenységgel.

Marketingterv

Olyan írott dokumentum, amely egy adott cég, márka, vagy termék több éves piaci fellépésének leírására szolgál; összefoglalja a piaci ismereteket, a marketingcélokat, a megvalósítás formáit, a marketingtevékenység irányítását, koordinálását és ellenőrzését. Lépései: 1. makro- és mikrokörnyezet elemzése, helyzetelemzés; 2. a termék piaci lehetőségeinek elemzése, célpiacok felkutatása, szegmentálás; 3. pozicionálás; 4. a marketingstratégia meghatározása és lebontása részstratégiákra, a marketing-mix kialakítása; 5. marketingprogram kialakítása (a marketing-mix elemek használatának sorrendisége és ütemezése); 6. költségek elemzése; 7. ellenőrzés (kontrolling)

Marketing-mix

7P

A marketingeszközök azon csoportja, melyeket a vállalat arra használ, hogy egy konkrét célkitűzést egy-egy meghatározott célpiacon elérjen. Négy alapeleme az ún. 4P, azaz a termékpolitika (Product), árpolitika (Price), értékesítés és elosztás (Place), valamint a marketingkommunikáció (Promotion). A szolgáltatás szemlélet szerint a négy alapelemet további 3P-vel lehet bővíteni, amelyek a következők: emberi tényező (People), folyamat (Process), fizikai környezet (Physical evidence).
Keresztértékesítés (Cross Selling)    Értékesítési technika, melynek lényege, hogy az eladott termékhez más termékek megvételét ajánljuk. Ez a stratégia arra a felismerésre alapoz, hogy az elégedett vevő a legjobb vevő. Ha már egyszer sikerült eladnunk neki valamit, miért ne beszélhetnénk rá valami más megvételére is? Ez lehet kiegészítő termék, vagy egy terméksorozat része, vagy egy teljesen más áruféleség is. Ha a bevezető termékhez képest minőségileg jobb, drágább terméket ajánlunk, akkor „Up Selling” stratégiát folytatunk.

Partnermarketing

Az értékesítés (/látogatottság) növelésének egyik módszere, amelynek lényege, hogy viszonteladókkal vagy más partnerekkel működünk együtt a célpiacon. A partnerek bevonásának leghatékonyabb módja, ha kedvező üzleti modellt kínálunk a számukra.

Piaci potenciál

A termék vagy szolgáltatás piacon való értékesítésének lehetősége. A piaci potenciál felmérésével azt vizsgáljuk, hogy a kiválasztott célpiacokon mennyire versenyképes a termék, ill. azt, hogy várhatóan mennyit tudunk belőle eladni.

B2B

Business-to-Business, azaz vállalatközi piac. A kkv-k exportja jellemzően a B2B szektorban történik, hiszen vagy egy beszállítói lánc tagjaként működnek, vagy külföldi partnereken keresztül értékesítenek.

B2A

Business-to-Administration. A közigazgatás (állami szektor) és az üzleti szektorban működő cégek közötti ügyletek piaca. A B2A szektort a B2B szektor részterületének tekintik, ahol az üzletkötés valamilyen állami / közigazgatási szerv és egy vállalat között jön létre.

B2C

Business-to-Consumer, azaz fogyasztói piac. Marketing tekintetében az alkalmazandó stratégiák és eszközök jelentősen eltérnek a vállalatközi szektorétól. Egy ipari cég is termelhet a fogyasztói piacra (pl. élelmiszeripar), de a kkv-k esetében többnyire beékelődik legalább egy közvetítő a csatornába.

Stratégiai partner

Olyan a célországban tevékenykedő partner, aki az általunk is képviselt iparágban / ágazatban meghatározó szerepet tölt be. A stratégiai partnerrel való együttműködés közelebb visz a sikeres exporthoz.

Disztribútor

Viszonteladó, aki a termékünket beilleszti a saját portfoliójába, és a saját eszközeivel, a meglévő értékesítési csatornáin keresztül eladja.  

Leányvállalat

Önálló jogi személy, amelyet az adott célpiacon egy másik jogi személy, az anyavállalat alapít meg. A leányvállalat csak jogilag különül el, pénzügyileg és gyakran szervezetileg is az anyavállalattól függ. Rendszerint tőkeerős cégek hoznak létre leányvállalatokat, abból a célból, hogy a célországban végrehajtsák a stratégiai célokat.  

Közös vállalat (joint venture)

Export esetében a magyar és a külföldi partnercég közös vállalkozását értjük alatta.