Piackutatás

Amennyiben Ön elvégezte az előző fejezetbe illesztett SW-elemzést, azaz a belső tényezők vizsgálatát, akkor tisztában van azzal, melyek azok a belső szervezeti erősségek, amelyekre építeni lehet, melyek a gyengeségek, és milyen lépéseket kell tenni a fejlesztés érdekében.

Ebben a fejezetben a tervezett exportprojektet befolyásoló külső tényezőket tekintjük át. Célunk, hogy felismerjük, melyek azok a külső lehetőségek, amelyek támogathatják a cég exportcéljainak elérését, és melyek azok a kockázatok, amelyeket menedzselni kell.

A modulban azt is meghatározzuk, milyen külső információk segítik a SWOT-analízis második részének, az „OT-elemzésnek” az elvégzését. Minél több releváns információt gyűjt össze, annál pontosabban tudja majd meghatározni a sikeres külpiacra lépéshez szükséges tennivalókat.

Nagyon valószínű, hogy az újabb adatok birtokában már másféle döntéseket kell meghozni, ezért bármelyik fázisban is tart a cége:

  • ha még nem foglalkoztak az exportprojekt célpiacának megismerésével,
  • ha rendelkezésükre állnak részleges információk,
  • ha már mindenre kiterjedő piacfelmérést végeztek,

érdemes újra és újra elvégezni az elemzést!